شیمی محض وکاربردی
برنامه دروس عمومی نیمسال دوم 97-96

برنامه تخصصی رشته شیمی نیمسال دوم 97-96
 
برنامه کلی بعد از حذف و اضافه اعلام می گردد
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2روزهای دوشنبه 7/21،12/20،12/1/،27/10،1/24،2/2ساعت 11-8استاد یوسفی

آزمایشگاه شیمی صنعتی روزهای دوشنبه در تاریخهای فوق ساعت 5/11-5/2استاد یوسفی

آزمایشگاه شیمی معدنی 1و2روزهای سه شنبه 8/22،12/28،12/11،1/2ساعت11-8استاد روتوند
شیمی معدنی 2روزهای سه شنبه 15/12، 21/1/،4/2/و1/3ساعت 11-8استاد روتوند
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما