شیمی محض وکاربردی

 برنامه عمومی نیمسال دوم 97-96(اصلاحیه15/12/96) 

شرکت در کلاس های عملی الزامی می باشد

برنامه شیمی نیمسال دوم 97-96(اصلاحیه20/1/97)

برنامه برخی از دروس تغییر کرده برنامه جدید را مشاهده نمائید

کلاس جداسازی ترکیبات الی روز سه شنبه 28/1/97تشکیل نمی شود

شرکت در کلاسهای عملی و ازمایشگاه الزامی می باشد عدم حضور دانشجو موجب حذف این درس خواهد شد

کلاس آزمایشگاه فیزیک 2روز پنج شنبه 30/1/97ساعت 5/8-5/2شرکت در کلاس اجباری است

کلاس ازمایشگاه فیزیک 2روز پنج شنبه 6/2/97صبح و بعدازظهر برگزار می شود عدم حضوردانشجو موجب حذف این درس خواهدشد.

ازمون میان ترم شیمی صنعتی 1مورخه 10/2ساعت10
 
ازمون میان ترم شیمی صنعتی 2مورخه 10/2ساعت5/10

امتحان پایان ترم ازمایشگاه شیمی صنعتی 2مورخه 10/2ساعت11

امتحان ازمایشگاه شیمی تجزیه 2مورخه 24/2ساعت10

امتحان ازمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی 24/2ساعت10

امتحان گرافیک ونقشه خوانی مورخه 17/2ساعت10

تشکیل نشدن کلاس اندیشه1و2 روز پنجشنبه 6/2/97 بااستاد صفاری


میان ترم ارزشهای دفاع مقدس،ازفصل اول تا اخرفصل نهم(صفحه120)اخرین جلسه کتاب
میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی از صفحه 1تا175اخرین جلسه کلاس

میان ترم اندیشه سیاسی امام از صفحه 1تا 110اخرین جلسه کلاس

میان ترم فارسی عمومی 25/2ساعت 9از100صفحه اول

میان ترم زبان عمومی 25/2ساعت5/11از 1-6

میان ترم اصول تصفیه اب 20/2ساعت5/8ازفصول 1-2-3-4-5-6

میان ترم کارآفرینی تاریخ25/2/97 ساعت30/11 کل کتاب

میان ترم کاربرد طیف سنجی درشیمی آلی فرمولهای فصل یک-مادون قرمز-رزونانس مغناطیس هسته ای فصول1و2و3و4 پنج شنبه 27/2/97 ساعت30/8

میان ترم دانش خانواده 97/2/25 ساعت11/30

میان ترم کاربرد طیف سنجی 3/3ساعت5/8از فصول 1،2،3،4


1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما