الهیات
برنامه دروس عمومی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 26/7/96)


تشکیل نشدن  کلاس تربیت بدنی (خوهران) درتاریخ96/7/10

تشکیل کلاس زبان تخصصی3 درتاریخ11/8/-- و16/9-96 ساعت11-8

تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96
میان ترم ارزشهای دفاع مقدس از 6فصل اول تاریخ21/9/96 ساعت 13

میانترم زبان عمومی تاریخ28/9/ ساعت8  از 5درس اول کتاب
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما