ارتباط با ما

جهت برقراری ارتباط با دانشگاه پیام نور مرکز بوئین زهرا با شماره های روابط عمومی به شرح ذیل تماس گرفته سپس داخلی مورد نظر خود را وارد نمایید. کد استان - 028

34222597 - 34222598 - 34225795 - 34225796 - 34227819

نام ونام خانوادگی

واحد - سمت

شماره داخلی

خط مستقیم

اقای دکتر احسان گلمهر

ریاست

201

34223023-34227815

اقای ائمی

دفتر رئیس       201

آقای افشار

مسئول امور اداری وحراست

223

34227817

آقای شریفی

مسئول امور مالی

202

34227816

آقای غلامی

مسئول آموزش

203

34222100

خانم اقایی

کارشناس آموزش

216

آقای محمد چگینی

کارشناس آموزش و مسئول امتحانات

219

خانم خسروی

کارشناس آموزش

228

آقای حشمتی

مسئول امور پژوهشی

213

آقای احمدی رضایی

مسئول فارغ التحصیلان

204

آقای آقابابایی

کارشناس فارغ التحصیلان

209

آقای میرزایی

مسئول برنامه ریزی

205

خانم عامرزاده

کارشناس برنامه ریزی

245

آقای فصیح رامندی

کارشناس آموزش(تحصیلات تکمیلی

226

آقای احمد لو

مسول امورفرهنگی

225

آقای روحی زهرائی

بسیج دانشجویی

227

نگهبانی

208

لازم به ذکر است، جهت ارتباط با واحد های مختلف، صرفا با شماره اعلام شده تماس گرفته و سایر خطوط را اشغال نفرمایید.

1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما