مدیریت دولتی،بازرگانی،صنعتی،جهانگردی

برنامه دروس عمومی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 26/7/96)


تشکیل نشدن  کلاس تربیت بدنی (خوهران) درتاریخ96/7/10


قابل توجه دانشجویانی که با استاد عزیزمحمدی دروس پروژه و کاروزی اخذ نموده اند :جهت هماهنگی با استاد مربوطه روز دوشنبه 24/7/96ساعت 9صبح در کلاس 16حضور یابند

تشکیل نشدن کلاس زبان تخصصی3 مدیریت دولتی به علت آمار کم درتاریخ10/7


طی تماس اقای رجب زاده دروس سیستمهای اطلاعاتی و تجارت الکترونیک روز پنج شنبه 20/7/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی متعاقبا می گردد

برنامه تکمیلی دروس تخصصی رشته مدیریت  وحسابداری نیمسال اول97-96(اصلاحی22/7/96)


تغییر تاریخ کلاس مدیریت تولید  از 8/8/96به15/8/96 همان ساعت

تشکیل کلاس اصول ومبانی مدیریت ازدیدگاه اسلام(مدیریت اسلامی1) تاریخ16/8/--30/8/--14/9/--و28/9/96ساعت11-8

کلاس های جدید آمار واحتمالات درمدیریت2 وکاربرد آماردرمدیریت بازرگانی درتاریخ25/8/ساعت30/11و2/9/--و23/9/96ساعت11-8تشکیل کلاس زبان تخصصی(1) رشته مدیریت(ورودی های بعداز94)در تاریخ9/9/--و23/9/96 ساعت30/11
تشکیل کلاس اقنصادکلان  روز های پنج شنبه مراجعه به استاد و تاریخ 9/9/96 ساعت11-8


تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96

تشکیل کلاس جبرانی ریاضیات پایه وتحقیق درعملیات در تاریخ25/8/96 همان ساعت

تشکیل کلاس مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت درتاریخ 25/8/96 ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس اخلاق حرفه ای درمدیریت با رویکرد اسلامی درتاریخ 2/9/96 ساعت30/14-30/11

تشکیل نشدن کلاس حقوق تجارت وحقوق اداری  روزدوشنبه 96/8/29 بااستاد باقری

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس از 6فصل اول تاریخ21/9/96 ساعت 13

میان ترم زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت تاریخ20/9/ ساعت 8  از 5درس اول کتاب

زبان تخصصی1 مدیریت (ورودی قبل94) وزبان 2دولتی( ورودی بعد94)27/9/ساعت8کل کتاب

میانترم زبان عمومی تاریخ28/9/ ساعت8  از 5درس اول کتاب1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما