حقوق
 ایمیل مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر باقریalirezabagheri2255@yahoo.com


برنامه دروس عمومی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 26/7/96)


برنامه تکمیلی دروس تخصصی رشته حقوق
 نیمسال اول 97-96 (اصلاحی19/7/96)

تغییرروزهای تشکیل کلاس حقوق تجارت4  از25/8/ به4/8/و11/8/96 ساعت 11-8

تغییر روزهای تشکیل کلاس رویه قضایی از25/8/ به 4/8/  ساعت 30/14-30/11

تشکیل نشدن کلاس حقوق محیط زیست وحقوق فضای مجازی درتاریخ1/8/96  وتشکیل جبرانی آن درتاریخ13/9/96

تشکیل نشدن کلاس حقوق مدنی 7و8 درتاریخ 4/8/96 بااستادابراهیمی( کلاس جبرانی متعاقبااعلام خواهدشد)


جابجایی کلاس های حقوق مدنی3 وآیین دادرسی مدنی2 از13/9/96به29/8/96 همان ساعت به علت تداخل کلاس ها


جابجایی کلاس آیین دادرسی مدنی3 وادله اثبات دعوی از29/8/96 به13/9/96همان ساعت به علت تداخل


جابجایی کلاس جزای اختصاصی 1 وآیین دادرسی کیفری1  از27/9/96 به20/9/96 همان ساعت به علت تداخل


حذف کلاس های رویه قضایی وحقوق تجارت4 درتاریخ11/8/96 به علت آمار کم


کلاس حقوق جزای اختصاصی 3مورخه 9/8/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد


تشکیل کلاس جبرانی جزای عمومی1 درتاریخ16/8/96 ساعت 11-8

تشکیل کلاس  جبرانی جزای اختصاصی 3 در تاریخ16/8/96 ساعت 30/14-30/11
تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96


کلاس های آقای باقری روزدوشنبه 96/8/29 تشکیل نمیشود

میان ترم متون حقوقی1 فصل 19و20 تاریخ 20/9/96(دیکشنری آزاد)

میان ترم متون حقوقی2 فصول 12و13  تاریخ 20/9/96 (دیکشنری آزاد)

آخرین مهلت تحویل کار تحقیقی1و2  تاریخ 20/9/96  

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس از 6فصل اول تاریخ21/9/96 ساعت 13

      میان ترم های دروس خانم عنایتی

جزای اختصاصی1 تاریخ 20/9/ ساعت 30/8 از کل کتاب
آیین دادرسی کیفری1 تاریخ20/9/ ساعت10 کل کتاب
حقوق رسانه  تاریخ20/9/ ساعت 30/10 کل کتاب
جرم شناسی تاریخ 20/9/ ساعت 30/10 کل کتاب

میانترم زبان عمومی تاریخ28/9/ ساعت8  از 5درس اول کتاب

تشکیل کلاس اصول فقه1 درتاریخ14/9/ساعت 30/14-30/11و28/9/96 ساعت 30/14-8


1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما