كوچك يا بزرگ كردن بخش :.علوم اجتماعی

برنامه دروس عمومی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 26/7/96)

برنامه دروس تخصصی رشته علوم اجتماعی نیمسال اول 97-96

تشکیل نشدن  کلاس تربیت بدنی (خوهران) درتاریخ96/7/10
تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس از 6فصل اول تاریخ21/9/96 ساعت 13


میانترم زبان عمومی تاریخ28/9/ ساعت8  از 5درس اول کتاب

تشکیل کلاس جبرانی جامعه شناسی روستایی وجامعه شناسی سازمانها درتاریخ 2/9/96 همان ساعتبيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما