كوچك يا بزرگ كردن بخش :.علوم اجتماعی
برنامه دروس عمومی نیمسال دوم 96-95 علوم اجتماعی
برنامه دروس تخصی نیمسال دوم 96-95رشته علوم اجتماعی
جابجایی کلاس زبان عمومی از بعدا زظهر به صبح همان روزتشکیل کلاس کاربرد کامپیوتر درعلوم اجتماعی درتاریخ های21/11-5/12/-17/1/-31/1/-14/2/-و21/2ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس جامعه شناسی آموزش وپرورش درتاریخ های11/12/-30/1/-و و13/2/ ساعت 30/14-30/11
جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران)  پنج شنبه ها از صبح به بعدازظهر

دانشجویانی که با خانم محمدی درس اخذ نموده اندو درس های آنها فاقد کلاس آموزشی می باشد روزهای چهارشنبه (4/12/--11/12/--16/1/--        6/2/--و13/2/96)جهت رفع اشکال وهماهنگی امتحان میان ترم به دانشگاه مراجعه نمایند

دانشجویانی که با آقای جوادزاده  درس اخذ نموده اندو درس های آنها فاقد کلاس آموزشی می باشد روزهای پنجشنبه(19/12/--31/1/--14/2/--و  21/2/96) جهت رفع اشکال وهماهنگی امتحان میان ترم به دانشگاه مراجعه نمایند

تشکیل کلاس زبان تخصصی1و2درتاریخ 96/1/16 و96/2/13ساعت11-8

تشکیل نشدن کلاس اندیشه1 درتاریخ17/1/96


میان ترم ریاضیات پایه ومقدمات آمارتاریخ96/2/28ساعت8   از4فصل اول


میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------


میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8


امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما