كوچك يا بزرگ كردن بخش :.جغرافیا وبرنامه ریزی شهری (محیط زیست شهری)

برنامه کلاسی رشته جغرافیا نیمسال اول 97-96(کارشناسی ارشد)
 

تشکیل کلاس ارزیابی پیامدهای زیست محیطی درتاریخ1/8/96و15/8/96 ساعت12-8

حذف کلاس های برنامه ریزی منطقه ای درتاریخ29/8/96و6/9/96

تشکیل کلاس توانهای محیطی دربرنامه ریزی شهری درتاریخ های8/8/-22/8/-6/9/-و20/9/96ساعت12-9
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما