كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فیزیک حالت جامد
برنامه دروس عمومی نیمسال دوم 96-95
جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران) روز پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

کلاس آزمایشگاه فیزیک جدید 13/2/96ساعت 11-8و آزمایشگاه الکترونیک 13/2/96ساعت 11-8

میان ترم دروسی که با استاد خلج می باشد به شرح ذیل می باشد

مکانیک تحلیلی 1 ، الکترونیک 1 ،ترمودینامیک ،اپتیک ،فیزیک حالت جامد،الکترومغناطیس2مورخه 13/2/96ساعت 9صبح
 ریاضی فیزیک 2،نسبیت،فیزیک نجومی،امواج،کوانتوم،قطعات نیمه رسانا،ابررسانی،زبان تخصصی 20/2/96ساعت 9صبح

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------

میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8
امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول


میان ترم فیزیک 1و2وپایان ترم آزمایشگاه فیزیک1.2تاریخ3/3/96ساعت30/8


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما