كوچك يا بزرگ كردن بخش :.حسابداری
برنامه عمومی نیمسال دوم 97-96(اصلاحیه 15/12/96)

شرکت در کلاس های عملی الزامی می باشد

برنامه کلاسی هفته اول نیمسال دوم 97-96


برنامه کلاسی هفته دوم نیمسال دوم 97-96


برنامه اصلاحی نیمسال دوم97-96 رشته مدیریت وحسابداری


کلاس ریاضیات و کاربرد ان درمدیریت (2)روز دوشنبه 14/12ساعت 5/11برگزار نمی گردد

تشکیل کلاس حقوق تجارت درتاریخ20/1/--10/2/--و31/2/--ساعت 30/14-30/11


برنامه اصلاحی نیمسال دوم 97-96 رشته مدیریت وحسابداری(12/12/96)

تشکیل کلاس مبانی سازمان ومدیریت  درتاریخ20/2/--و3/3/97 ساعت30/11


جابجایی کلاس حسابداری میانه1و2 از تاریخ13/2/97 به 6/2/97 همان ساعت

امتحان میان ترم مدیریت رفتارسازمانی 11/2ساعت9
امتحان میان ترم روش تحقیق در مدیریت 11/2ساعت5/11
امتحان پایان ترم کاربرد کامپیوتردر حسابداری 18/2ساعت5/11تشکیل نشدن کلاس اندیشه1و2 روز پنجشنبه 6/2/97 بااستاد صفاری
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما