كوچك يا بزرگ كردن بخش :.حسابداری
برنامه عمومی نیمسال دوم 97-96(اصلاحیه 15/12/96)

شرکت در کلاس های عملی الزامی می باشد

برنامه کلاسی هفته اول نیمسال دوم 97-96


برنامه کلاسی هفته دوم نیمسال دوم 97-96


برنامه اصلاحی نیمسال دوم97-96 رشته مدیریت وحسابداری


کلاس ریاضیات و کاربرد ان درمدیریت (2)روز دوشنبه 14/12ساعت 5/11برگزار نمی گردد

تشکیل کلاس حقوق تجارت درتاریخ20/1/--10/2/--و31/2/--ساعت 30/14-30/11


برنامه اصلاحی نیمسال دوم 97-96 رشته مدیریت وحسابداری(12/12/96)

تشکیل کلاس مبانی سازمان ومدیریت  درتاریخ20/2/--و3/3/97 ساعت30/11


جابجایی کلاس حسابداری میانه1و2 از تاریخ13/2/97 به 6/2/97 همان ساعت

امتحان میان ترم مدیریت رفتارسازمانی 11/2ساعت9
امتحان میان ترم روش تحقیق در مدیریت 11/2ساعت5/11
امتحان پایان ترم کاربرد کامپیوتردر حسابداری 18/2ساعت5/11تشکیل نشدن کلاس اندیشه1و2 روز پنجشنبه 6/2/97 بااستاد صفاری

میان ترم درس مباحث اساسی (روان شناسی عمومی)از فصل 4-6-7-8مورخه 24/2ساعت 30/13(تستی)

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس،ازفصل اول تا اخرفصل نهم(صفحه120)اخرین جلسه کتاب
میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی از صفحه 1تا175اخرین جلسه کلاس

میان ترم اندیشه سیاسی امام از صفحه 1تا 110اخرین جلسه کلاس


دانشجویان رشته حسابداری که بااستاد کریمی درس حسابداری  میانه 1و2اخذنموده اند جهت دریافت جزوه به واحدبرنامه ریزی مراجعه نمایند

امتحان میان ترم حسابداری مالیاتی ساعت9تاریخ 24/2از5فصل اول 

امتحان میان ترم مدیریت مالی 2ساعت8 تاریخ24/2از4فصل اول

امتحان میان ترم مدیریت مالی 1ساعت12تاریخ 3/3تا اخر فصل 4

میان ترم فارسی عمومی 25/2ساعت 9از100صفحه اول

جابجایی کلاس مدیریت مالی از13/2/97 به 3/3/97 همان ساعت

میان ترم مبانی جامعه شناسی  27/2ساعت5/11الی 12از فصول 2-3-6-8-11-12-13-14


میان ترم زبان عمومی 25/2ساعت5/11از 1-6

میان ترم کارآفرینی تاریخ25/2/97 ساعت30/11 کل کتاب

تشکیل کلاس جبرانی صنعتی2  تاریخ31/2/97 ساعت 11-8

تشکیل کلاس جبرانی اصول حسابداری1 تاریخ31/2/97 ساعت 30/11

میان ترم دانش خانواده 97/2/25 ساعت11/30

کلاسهای بعدازظهر 31/2/97درس اصول حسابداری1اقای کریمی تشکیل نمی شود


تشکیل کلاس جبرانی اصول حسابداری1 تاریخ3/3/97 ساعت 30/8


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما