كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ریاضی کاربردی (تحقیق درعملیات)

تشکیل کلاس تحقیق درعملیات پیشرفته2  درتاریخ 28/11/  و31/1/ ازساعت30/14-8

تشکیل کلاس نظریه گراف  درتاریخ21/11/--5/12/--19/12/--24/1/--و7/2/--ساعت 30/14-8
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما