كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ریاضی محض ،کاربردی،کاربردها
برنامه دروس عمومی نیمسال اول96-95

تشکیل کلاس آشنایی با فاع مقدس در تاریخ  های 7/28/-8/12/-9/3/-و95/9/24ساعت11-8

تشکیل نشدن کلاس دانش خانواده درتاریخ28/7/95بااستاد قموشی
جابجایی کلاس تفسیر موضوعی قرآن(برادران) ازبعدازظهر به صبح درتاریخ17/8/95
امتحان میان ترم فرهنگ وتمدن جلسه اخر کلاس از صفحه 1-175
امتحان اندیشه سیاسی امام خمینی جلسه اخر کلاس از صفحه 1-110

جابجایی کلاس آشنایی بادفاع مقدس از3/9/95به17/9/95

میان ترم فارسی عمومی 1/10/95ساعت11تا صفحه 104
میان ترم آشنای بادفاع مقدس 24/9/95ساعت10تا از 5فصل اول
امتحان میان ترم دانش خانواده 24/9/95چهار فصل اول کتاب

میان ترم زبان عمومی 24/9/95ساعت 5/8و 9از 6درس اول
جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران) روز پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------

میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما