كوچك يا بزرگ كردن بخش :.علوم اقتصادی

برنامه دروس عمومی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 26/7/96)برنامه تکمیلی دروس تخصصی رشته مدیریت  واقتصاد نیمسال اول97-96(اصلاحی22/7/96)


تشکیل نشدن  کلاس تربیت بدنی (خوهران) درتاریخ96/7/10


تشکیل کلاس تاریخ عقاید اقتصادی درتاریخ9/9/--23/9--و30/9/96ساعت30/11

تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96

تشکیل کلاس جبرانی ریاضیات پایه وتحقیق درعملیات در تاریخ25/8/96 همان ساعت

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس از 6فصل اول تاریخ21/9/96 ساعت 13

میان ترم زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت تاریخ20/9/ ساعت 8  از 5درس اول کتاب

میانترم زبان عمومی تاریخ28/9/ ساعت8  از 5درس اول کتاب

میان ترم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام از صفحه 1تا 175مورخه 23/9

میان ترم اندیشه سیاسی امام از صفحه 1تا 110مورخه 23/9/


میان ترم کارافرینی فصول اول و سوم 28/9

تشکیل کلاس جبرانی ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 پنجشنبه 9/9/96ساعت11-8

کلاسهای تربیت بدنی برادران وخواهران بجای دوشنبه6/9/96 روز یکشنبه 12/9/96 همان ساعت برگزار میشود

میان ترم فارسی عمومی تاریخ 23/9/96 ساعت10 تا ص150

میانترم تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم ها وفنون تجزیه وتحلیل سیستم ها  30/9/96 ساعت 9

 میان ترم مبانی سازمان ومدیریت  21/9/96 ساعت 30/11


میان ترم های دروس آقای رجب زاده

آمار وحتمالات(کاربردآماردرمدیریت)23/9/96 ساعت 30/11

مدیریت مالی28/9/96 تاآخر فصل4  ساعت 12

مدیریت منابع انسانی28/9/96 ساعت 13

سیستمهای اطلاعات مدیریت 28/9/96 ساعت 13 

تجارت بین الملل 28/9/96 ساعت 10

روش تحقیق 28/9/96 ساعت 10

مدیریت بازریابی 28/9/96 ساعت10


بازار یابی بین الملل28/9/96 ساعت 10

تجزیه وتحلیل وفنون تجزیه وتحلیل 28/9/96 ساعت 12

میان ترم حسابداری صنعتی تاریخ27/9/96 فصول5و6


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما