كوچك يا بزرگ كردن بخش :.علوم اقتصادی
برنامه عمومی نیمسال دوم 97-96(اصلاحیه 15/12/96)


برنامه کلاسی هفته اول نیمسال دوم 97-96

برنامه کلاسی هفته دوم نیمسال دوم 97-96

برنامه اصلاحی نیمسال دوم97-96 رشته مدیریت وحسابداری

کلاس ریاضیات و کاربرد ان درمدیریت (2)روز دوشنبه 14/12ساعت 5/11برگزار نمی گردد

شرکت در کلاس های عملی الزامی می باشد


تشکیل کلاس زبان تخصصی اقتصاد درتاریخ30/1/97 و20/2/97ساعت 30/11

تشکیل کلاس مالیه بین الملل درتاریخ 27/2/97 ساعت 11-8

تشکیل کلاس اقتصاد منابع درتاریخ27/2/97 ساعت 30/11

تشکیل کلاس مبانی سازمان ومدیریت  درتاریخ20/2/--و3/3/97 ساعت30/11

امتحان میان ترم مدیریت رفتارسازمانی 11/2ساعت9
امتحان میان ترم روش تحقیق در مدیریت 11/2ساعت5/11
امتحان پایان ترم کاربرد کامپیوتردر مدیریت 18/2ساعت5/11

تشکیل نشدن کلاس اندیشه1و2 روز پنجشنبه 6/2/97 بااستاد صفاری


میان ترم ارزشهای دفاع مقدس،ازفصل اول تا اخرفصل نهم(صفحه120)اخرین جلسه کتاب
میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی از صفحه 1تا175اخرین جلسه کلاس

میان ترم اندیشه سیاسی امام از صفحه 1تا 110اخرین جلسه کلاس

میان ترم فارسی عمومی 25/2ساعت 9از100صفحه اول

جابجایی کلاس مدیریت مالی از13/2/97 به 3/3/97 همان ساعت

میان ترم زبان عمومی 25/2ساعت5/11از 1-6

میان ترم کارآفرینی تاریخ25/2/97 ساعت30/11 کل کتاب

تشکیل کلاس اصول حسابداری1 تاریخ31/2/97 ساعت 30/11

میان ترم زبان تخصصی اقتصاد تاریخ27/2/97درس 4-1 ساعت10

میان ترم دانش خانواده 97/2/25 ساعت11/30

تشکیل کلاس جبرانی اصول حسابداری1 تاریخ3/3/97 ساعت 30/8بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما