كوچك يا بزرگ كردن بخش :.علوم اقتصادی

برنامه کلاسی نیمسال دوم96-95رشته اقتصاد(ورودی95)
برنامه دروس تخصصی رشته اقتصاد نیمسال دوم96-95
تشکیل نشدن کلاس های ریاضیات 1وریاضیات2 درتاریخ 14/11/95 بااستاد نراقی
جابجایی کلاس زبان عمومی از بعدا زظهر به صبح همان روز
جابجایی کلاس ریاضات پایه وریاضیات ومقدمات آمار1 از بعد از ظهر به صبح همان روز
جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران) پنج شنبه ها از صبح به بعدازظهر

دانشجویانی که با خانم محمدی درس اخذ نموده اندو درس های آنها فاقد کلاس آموزشی می باشد روزهای چهارشنبه جهت رفع اشکال وهماهنگی امتحان میان ترم به دانشگاه مراجعه نمایند

دانشجویانی که با آقای عطاران  درس اخذ نموده اندو درس های آنها فاقد کلاس آموزشی می باشد روزهای پنجشنبه جهت رفع اشکال وهماهنگی امتحان میان ترم به دانشگاه مراجعه نمایند

تشکیل کلاس زبان تخصصی اقتصاد درتاریخ 23/12/--28/1/--18/2/--25/2/96ساعت11-8

تشکیل نشدن کلاس اندیشه1 درتاریخ17/1/96

 کلاس مورخه 25/2/96درس زبان تخصصی رشته اقتصاد به علت کم بودن دانشجوحذف می گردد بقیه تاریخ ها به قوت خود باقی است

میان ترم زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت تاریخ96/2/25از5درس اول ساعت 9

میان ترم پژوهش عملیاتی تاریخ 96/2/21ساعت11 فصول3و2و1

میان ترم ریاضیات پایه ومقدمات آمارتاریخ96/2/28ساعت8   از4فصل اول

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------


میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8

میان ترم اصول حسابداری1 تاریخ18/2/96 از 4فصل اول

اصول حسابداری2 تاریخ19/2/96 فصل مغایرت بانکی وحقوق ودستمزد

اصول حسابداری3 تاریخ 26/2/96 حسابداری شعب

حسابداری صنعتی یک تاریخ 18/2/96 فصول 5و6

حسابرسی یک 18/2/96 از4فصل اول


میان ترم زبان تخصصی اقتصاد 18/2/96ساعت9 درس 4-1

کلاس جبرانی آماراحتمالات استاد میجوزی 19/2/96ساعت 11-8
و میان ترم 20/2/96از فصل 1،2،3 

حذف کلاس اقتصاد سنجی درتاریخ28/2/96 بااستادعطاران

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما