كوچك يا بزرگ كردن بخش :.علوم اقتصادی
برنامه عمومی نیمسال دوم 97-96(اصلاحیه 15/12/96)


برنامه کلاسی هفته اول نیمسال دوم 97-96

برنامه کلاسی هفته دوم نیمسال دوم 97-96

برنامه اصلاحی نیمسال دوم97-96 رشته مدیریت وحسابداری

کلاس ریاضیات و کاربرد ان درمدیریت (2)روز دوشنبه 14/12ساعت 5/11برگزار نمی گردد

شرکت در کلاس های عملی الزامی می باشد


تشکیل کلاس زبان تخصصی اقتصاد درتاریخ30/1/97 و20/2/97ساعت 30/11

تشکیل کلاس مالیه بین الملل درتاریخ 27/2/97 ساعت 11-8

تشکیل کلاس اقتصاد منابع درتاریخ27/2/97 ساعت 30/11

تشکیل کلاس مبانی سازمان ومدیریت  درتاریخ20/2/--و3/3/97 ساعت30/11

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما