كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مهندسی کشاورزی
برنا
         عمومی نیمسال دوم 96-95


برنامه تخصصی نیمسال دوم 96-95رشته کشاورزی (کلیه گرایشها)
جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران)  پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

کلاس ازمایشگاه فیزیک 2 و فیزیک 2 استاد خلج 23/2/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی هفته بعد 30/1/96برگزار میشود

کلاس رفع اشکال ریاضی 2 با استاد نراقی مورخ 7/2 ،21/2 ،28/2ساعت 5/11-5/2تشکیل می شود

کلاس رفع اشکال اقتصادکلان 2 با استاد عطاران روز پنج شنبه مورخ 7/2/96و 21/2/96 ساعت  5/11-5/2
------------------------------------------------------------------------------
دانشجویانی که دروس اخذ شده آنها بدون منبع می باشد هر چه زودتر با آقای خاکی مراجعه نمایند.
میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول

میان ترم فیزیک 1و2وپایان ترم آزمایشگاه فیزیک1.2تاریخ3/3/96ساعت30/8
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما