كوچك يا بزرگ كردن بخش :.الهیات
برنامه کلاسی دروس عمومی نیمسال دوم 96-95 الهیات

تشکیل کلاس سیری درنهج البلاغه درتاریخ18/11/95ساعت 11-8
جابجایی کلاس زبان عمومی از بعدا زظهر به صبح همان روز
جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران) روز پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

کلاس فقه 4 توسط استادرجائی روز دوشنبه 9/12/95ساعت 11-8و           فقه تطبیقی روز سه شنبه 10/12/95ساعت 11-8برگزار می شود
تشکیل کلاس زبان تخصصی 1و2و3و درتاریخ96/1/30و96/2/27 ساعت 11-8

دانشجویانی که با آقای اینانلو درس اخذ نموده اندو درس های آنها فاقد کلاس آموزشی می باشد روزهای دوشنبه 96/1/21و96/1/28و96/2/11جهت رفع اشکال وهماهنگی امتحان میان ترم به دانشگاه مراجعه نمایند

دانشجویانی که با آقای رجایی درس اخذ نموده اندو درس های آنها فاقد کلاس آموزشی می باشد روزهای دوشنبه  وسه شنبه  هرهفته جهت رفع اشکال وهماهنگی امتحان میان ترم به دانشگاه مراجعه نمایند

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما