كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مهندسی کامپیوتر

برنامه دروس عمومی نیمسال دوم 96-95

برنامه تخصصی رشته های کامپیوتر/فناوری اطلاعات و...نیمسال دوم96-95(اصلاحیه 18/12/95)
 دروس باقیمانده متعاقبا اضافه می گردد

اشین ها و شیوه ارائه مطلب که مورخه 25/11/95به علت بارندگی تشکیل نشد مورخه 14/1/96با همان ساعات قبلی

کلاس مورخه 21/1/96گرافیک کامپیوتری به علت امار کم حذف گردید

کلاس فیزیک پایه 1 و ازفیزیک پایه 25/12/95به علت کم بودن دانشجو حذف گردید

کلاس ازشبکه کامپیوتری با اقای یوسفی روزهای سه شنبه 24/12و15/1ساعت 5/2-5/11بقیه روزها را بااستاد هماهنگ شود

کلاس خانم تقوی طراحی الگوریتم و شبکه کامپیوتری مورخه 24/12/95تشکیل نمی شود کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود

کلاس  آزریزپردازنده  استاد محمدپور روز پنج شنبه مورخه 17/1/96تشکیل نمی شود

کلاس ازمایشگاه فیزیک 2 و فیزیک 2 استاد خلج 23/2/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی هفته بعد 30/1/96برگزار میشود

برنامه کلاسی استاد محمدپور به شرح ذیل به برنامه اضافه می گردد
آزمدارالکترونیکی 28/1/96و25/2/96ساعت5/11-5/2

آزمدارالکتریکی21/1/96و 11/2/96ساعت 5/11-5/2

آز مدارمنطقی 07/2/96ساعت5/11-5/2و18/2/96ساعت 5/11-5/2
میان ترم تحقیق در عملیات تاریخ 96/2/21ساعت11 فصول2و3و4
--------------------------------------------------------------------

میان ترم مهندسی نرم افزار1 تاریخ 2/25/ساعت12 ازفصول 1و2و3
 
میان ترم مهندسی نرم افزار2 تاریخ2/18/ساعت12 فصول13و14
طراحی الگوریتم تاریخ2/26/ساعت10فصل تقسیم وغلبه
شبکه های کامپیوتری2/26/ساعت10فصول 1و2
معماری کامپیوتری2/19/ساعت11 فصل4
تجارت الکترونیک تاریخ2/12/ساعت11 فصول1و2

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------
میان ترم آمارمهندسی (استادگودرزوند چگینی)4فصل (8-10-11-12)مورخه 28/2/96ساعت5/11

میان ترم ریاضی عمومی 2سه فصل اول ،دوم،سوم مورخه27/2/96ساعت8

میان ترم محاسبات عددی سه فصل اول،دوم،سوم مورخه 20/2/96ساعت5/11


کلاس مدارهای الکترونیکی از 28/2/96به 25/2/96انتقال می یابد

میان ترم زبان تخصی تاریخ14/2/96 ساعت10 از درس 1تا5

میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8

کلاس جبرانی  و میان ترم معادلات دیفرانسیل استاد میجوزی 27/2/96ساعت 5/2

-8میان ترم از درس 1،2،4

کلاس جبرانی ومیان ترم  آماراحتمالات مهندسی 19/2/ساعت 5/2-5/11از فصل 1،2،3

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول

 
برگزاری امتحانات استاد محمدپور در ساعات 5/11الی 5/14به شرح ذیل
امتحان میان ترم مبانی مهندسی برق  25/2/96دوشنبه 2فصل اول کتاب
امتحان میان ترم مدارهای الکتریکی 25/2/96دوشنبه 3فصل اول کتاب
امتحان میان ترم مبانی الکترونیک دیجیتال 25/2/96دوشنبه 2فصل اول کتاب
امتحان پایان ترم آزمایشگاه مبانی مهندسی برق26/2/96سه شنبه
امتحان میان ترم مدارهای منطقی 25/2/دوشنبه 2فصل اول کتاب
امتحان میان ترم مدارهای الکترونیکی 26/2/96سه شنبه 3فصل اول کتاب
 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 28/2/96پنج شنبه آوردن تحقیق در مورد مدارات الکتریکی 

جبرانی آز ریزپردازنده 26/2/96ساعت 5/12

میان ترم هوش،محیطهای چندرسانه ای ،رایانه های کوچک ،پایگاه داده ها فصول 2،3ساعت12مورخه 25/2/96

میان ترم فیزیک 1و2وپایان ترم آزمایشگاه فیزیک1.2تاریخ3/3/96ساعت30/8


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما