كوچك يا بزرگ كردن بخش :.روانشناسی وعلوم تربیتیبرنامه دروس عمومی نیمسال دوم 97-96(اصلاحیه15/12/96)

شرکت در کلاس های عملی الزامی می باشد

برنامه کلاسی هفته اول نیمسال دوم 97-96

برنامه کلاسی هفته دوم نیمسال دوم 97-96

برنامه اصلاحی نیمسال دوم97-96 رشته علوم تربیتی وروانشناسی

تشکیل کلاس های مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی وروانشناسی(روش تحقیق کمی وکیفی)  درتاریخ8/12-22/12-28/1-11/2-25/2 ساعت11-8


تشکیل کلاس روش تحقیق در علوم تربیتی در تاریخ 8/12/-22/12/- و25/2/- ساعت 30/14-30/11

تشکیل  کلاس مدیریت اسلامی در تاریخ 20/2/--و3/3/--ساعت 11-8

تشکیل کلاس رفتار سازمانی وروابط انسانی درسازمانهای آموزشی درتاریخ27/2/--و3/3/--ساعت30/11

تشکیل کلاس معرفت شناسی درتاریخ27/2/97 ساعت 11-8

تشکیل کلاس  انسان از دیدگاه اسلام درتاریخ 27/2/97 ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس زبان تخصصی پیش دبستانی درتاریخ 6/2/--و27/2/97 ساعت 11-8

تشکیل کلاس  زبان تخصصی برنامه ریزی درسی  درتاریخ23/1/--20/2/97ساعت 11-8

تشکیل کلاس متون تخصصی(علوم بعد95)  درتاریخ 23/1/-6/2/-20/2/-27/2/-ساعت 30/14-30/11

 تشکیل کلاس آموزه های  روانشناسی درحدیث درتاریخ 6/2/--ساعت 30/11و20/2/-ساعت 11-8

تشکیل کلاس  بزهکاری اطفال درتاریخ20/1/--و24/2/97 ساعت30/14-30/11

تشکیل نشدن کلاس های آقای افشار(روش تدریس هنر ومبانی اصول مدیریت آموزشی روز پنجشنبه24/12/96

تشکیل کلاس پویایی گروه (جبرانی) درتاریخ 27/1/97 ساعت 30/11

تشکیل کلاس روانشناسی بالینی درتاریخ10/2/97 ساعت 30/11(جبرانی)

تشکیل کلاس انگیزش وهیجان  درتاریخ30 /1/97 و20/2/97 ساعت 30/11

تشکیل کلاس روانشناسی اعتیاد  درتاریخ 13/2/و27/2/97 ساعت 30/11

جابجایی کلاس آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان(مرضی کودک) از 28/1/97 به 4/2/97 ساعت 11-8

جابجایی کلاس شیوه های تغییرواصلاح رفتار و نظریه ها وفنون مشاوره روان درمانی از تاریخ 27/1/ به4/2/97 همان ساعت

تشکیل کلاس مکتب های فلسفی ونظریه های تربیتی (فلسفه آموزش وپرورش) درتاریخ28/1/--11/2/--و25/2/97 ساعت 30/14-30/11 بااستاد رحیم خانی

امتحان میان ترم راهنمایی و مشاوره خانواده از 4فصل اول کتاب زوج درمانی6/2/97 ساعت9 و مدیریت مراکز پیش دبستانی ازنصف کتاب 6/2/96ساعت 12 

امتحان میان ترم سازمان قوانین اموزش و پرورش 13/2ساعت9ازنصف کتاب
و مبانی و اصول برنامه ریزی اموزشی 13/2ساعت12نصف کتاب

امتحان میان ترم مبانی و اصول تعلیم وتربیت 20/2/ساعت12ازنصف کتاب

میان ترم مکاتب فلسفی 25/2ساعت12ازنصف کتاب

میان ترم سیرتحول تعلیم وتربیت 27/2ساعت9از نصف کتاب و اموزش بزرگسالان 27/2ساعت9از نصف کتاب

میان ترم مدیریت اسلامی ساعت9 و مدیریت رفتار سازمانی ساعت12مورخ 3/3از نصف کتاب

میان ترم روش تدریس علوم قرانی 6/2/ساعت 5/8از فصل 1تاپایان فصل4

میان ترم روانشناسی سالمندی اخرین جلسه کلاس به صورت شفاهی

تشکیل کلاس جبرانی روش تحقیق درعلوم تربیتی درتاریخ11/2/97 ساعت30/11

میان ترم روان شناسی صنعتی و سازمانی از فصل 3-4-5-6مورخه 10/2ساعت5/8( تستی)
میان ترم تاریخ مکاتب از فصل 4-7-8مورخه 24/2ساعت5/8(تستی)
"     "   مباحث اساسی درروانشناسی1(روانشناسی عمومی) از فصل 4-6-7-8مورخه 24/2ساعت 30/13(تستی)
"     "  فلسفه علم روانشناسی از فصل 1-2-3مورخه 31/2ساعت5/11(تستی)
"     " روان شناسی اجتماعی کاربردی از فصل 1-2-3-4ساعت 5/8(تشریحی)
"     " روان شناسی افرادبانیازهای خاص2از فصل 1-2-3-4مورخه 31/2ساعت5/11(تستی)

جابجایی کلاس کاربرد آزمونهای روانی ازتاریخ17/2/97 به 10/2/97 همان ساعت

جابجایی کلاس روانشناسی تربیتی از تاریخ25/2/97 به 1/3/97  ساعت11-8 به علت تداخل کلاسی

تشکیل نشدن کلاس اندیشه1و2 روز پنجشنبه 6/2/97 بااستاد صفاری

تشکیل نشدن آزمونهای روان شناختی1 درتاریخ6/2/96 ساعت11-8 بااستاد اینانلو

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس،ازفصل اول تا اخرفصل نهم(صفحه120)اخرین جلسه کتاب
میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی از صفحه 1تا175اخرین جلسه کلاس

میان ترم اندیشه سیاسی امام از صفحه 1تا 110اخرین جلسه کلاس


میان ترم روانشناسی  اموزش خواندن17/2 تا پایان فصل 4ساعت 9
 
میان ترم آموزه های تربیتی قران فصل ششم و هشتم 24/2ساعت12

میان ترم فارسی عمومی 25/2ساعت 9از100صفحه اول

میان ترم روانشناسی دین 24/2ساعت14تا صفحه 77

میان ترم انگیزش وهیجان 20/2ساعت5/11ازبخش اول و سوم

میان ترم مشاوره و راهنمایی 3/3ساعت5/11تاصفحه 107

میان ترم زبان عمومی 25/2ساعت5/11از 1-6

میان ترم متون روانشناسی 125/2ساعت5/8از کل کتاب

میان ترم جامعه شناسی اموزش و پرورش 3/3ساعت5/9الی 10از فصول 2-4-5-7-9

میان ترم مبانی جامعه شناسی 27/2ساعت5/11الی 12از فصول 2-3-6-8-11-12-13-14

کلاس جبرانی درس فناوری اطلاعات درروانشناسی(کاربرد کامپیوتر) روزسه شنبه18/2/97 ساعت 10صبح

میان ترم کارآفرینی تاریخ25/2/97 ساعت30/11 کل کتاب

تشکیل نشدن کلاس مبانی مدیریت اسلامی روز پنجشنبه20/2/97باآقای رحیم خانی

تشکیل کلاس جبرانی روانشناسی درحدیث روز پنجشنبه 27/2/97 ساعت 11-8

میان ترم دانش خانواده 97/2/25 ساعت11/30

میا ن ترم اسیب شناسی روانی کودک و نوجوان(مرضی کودک)1/3تاپایان فصل چهاردرساعت کلاس

میان ترم روانشناسی سیاسی1/3سه فصل اول ساعت9
میان ترم مبانی مشاوره و راهنمایی 3/3چهار فصل اول در ساعت کلاس
میان ترم روانشناسی بالینی 31/2تا صفحه 182به غیر از حذفیات در ساعت کلاس

میان ترم روانشناسی اجتماعی 3/3ساعت5/9ازفصول1،2،4،9،11،

آخرین جلسه کاربردآزمونهای روانی تاریخ31/2/97 ساعت 11-8

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما