كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مدیریت دولتی،بازرگانی،صنعتی،جهانگردی

برنامه دروس عمومی نیمسال اول 97-96(اصلاحیه 26/7/96)


تشکیل نشدن  کلاس تربیت بدنی (خوهران) درتاریخ96/7/10

ایمیل خانم باقری:fatemeh.bagheri5@gmail.com
ایمیل خانم باریک بین:shahedeh_b@yahoo.comقابل توجه دانشجویانی که با استاد عزیزمحمدی دروس پروژه و کاروزی اخذ نموده اند :جهت هماهنگی با استاد مربوطه روز دوشنبه 24/7/96ساعت 9صبح در کلاس 16حضور یابند

تشکیل نشدن کلاس زبان تخصصی3 مدیریت دولتی به علت آمار کم درتاریخ10/7


طی تماس اقای رجب زاده دروس سیستمهای اطلاعاتی و تجارت الکترونیک روز پنج شنبه 20/7/96تشکیل نمی شود کلاس جبرانی متعاقبا می گردد

برنامه تکمیلی دروس تخصصی رشته مدیریت  وحسابداری نیمسال اول97-96(اصلاحی22/7/96)


تغییر تاریخ کلاس مدیریت تولید  از 8/8/96به15/8/96 همان ساعت

تشکیل کلاس اصول ومبانی مدیریت ازدیدگاه اسلام(مدیریت اسلامی1) تاریخ16/8/--30/8/--14/9/--و28/9/96ساعت11-8

کلاس های جدید آمار واحتمالات درمدیریت2 وکاربرد آماردرمدیریت بازرگانی درتاریخ25/8/ساعت30/11و2/9/--و23/9/96ساعت11-8


تشکیل کلاس زبان تخصصی(1) رشته مدیریت(ورودی های بعداز94)در تاریخ9/9/--و23/9/96 ساعت30/11


تشکیل کلاس اقنصادکلان  روز های پنج شنبه مراجعه به استاد و تاریخ 9/9/96 ساعت11-8

تشکیل نشدن کلاس ورزش1 برادران وخواهران درتاریخ 15/8/96

تشکیل کلاس جبرانی ریاضیات پایه وتحقیق درعملیات در تاریخ25/8/96 همان ساعت

تشکیل کلاس مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت درتاریخ 25/8/96 ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس اخلاق حرفه ای درمدیریت با رویکرد اسلامی درتاریخ 2/9/96 ساعت30/14-30/11

تشکیل نشدن کلاس حقوق تجارت وحقوق اداری  روزدوشنبه 96/8/29 بااستاد باقری

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس از 6فصل اول تاریخ21/9/96 ساعت 13

میان ترم زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت تاریخ20/9/ ساعت 8  از 5درس اول کتاب

زبان تخصصی1 مدیریت (ورودی قبل94) وزبان 2دولتی( ورودی بعد94)27/9/ساعت8کل کتاب

میانترم زبان عمومی تاریخ28/9/ ساعت8  از 5درس اول کتاب


میان ترم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام از صفحه 1تا 175مورخه 23/9

میان ترم اندیشه سیاسی امام از صفحه 1تا 110مورخه 23/9/

میان ترم اصول و مبانی مدیریت از دیگاه اسلام رشته مدیریت دولتی 2فصل اول از کتاب نجاری 28/9

میان ترم مدیریت اسلامی و الگوهای ان رشته های بازرگانی و صنعتی 4فصل اول مورخه 28/9 

امتحان عملی نهایی کاربرد کامپیوتر درمدیریت 21/9ساعت 5/13

تشکیل کلاس جبرانی ریاضیات پایه ومقدمات آمار2 پنجشنبه 9/9/96ساعت11-8

کلاسهای تربیت بدنی برادران وخواهران بجای دوشنبه6/9/96 روز یکشنبه 12/9/96 همان ساعت برگزار میشود

میان ترم فارسی عمومی تاریخ 23/9/96 ساعت10 تا ص150

میان ترم کارافرینی فصول اول و سوم 28/9


میانترم تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم ها وفنون تجزیه وتحلیل سیستم ها  30/9/96 ساعت 9

 میان ترم مبانی سازمان ومدیریت  21/9/96 ساعت 30/11

میان ترم اصول حسابداری 1مورخه21/9/از 4فصل اول

میان ترم اصول حسابداری 2مورخه 21/9/از مغایرت بانکی

در 16/9/به جای حسابرسی 1مباحث جاری برگزار می گردد

و در تاریخ 23/9/به جای مدیریت مالی 2 اصول حسابداری 1برگزار می گردد


میان ترم تصمیم گیری خط مشی دولتی وصنعتی تاریخ 28/9/96 ساعت11

                      
میان ترم های دروس آقای رجب زاده

آمار وحتمالات(کاربردآماردرمدیریت)23/9/96 ساعت 30/11

مدیریت مالی28/9/96 تاآخر فصل4  ساعت 12

مدیریت منابع انسانی28/9/96 ساعت 13

سیستمهای اطلاعات مدیریت 28/9/96 ساعت 13 

تجارت بین الملل 28/9/96 ساعت 10

روش تحقیق 28/9/96 ساعت 10

مدیریت بازریابی 28/9/96 ساعت10

تجارت الکترونیک 1و2 28/9/96 ساعت 10

بازار یابی بین الملل28/9/96 ساعت 10

تجزیه وتحلیل وفنون تجزیه وتحلیل 28/9/96 ساعت 12

امتحان نهایی(پایان ترم) سمینار مسائل بازار یابی بصورت جزوه باز درتاریخ 28/9/96 ساعت11 برگزار میشود

میان ترم حسابداری صنعتی تاریخ27/9/96 فصول5و6

جلسه جبرانی حقوق بازرگانی 23/9/96 ساعت 30/11

تشکیل نشدن کلاس حسابداری دولتی درتاریخ 96/9/23بااستاد برچلو
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما