كوچك يا بزرگ كردن بخش :.حقوق
 ایمیل مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر باقریalirezabagheri2255@yahoo.com


برنامه عمومی نیمسال دوم 97-96(اصلاحیه15/12/96)

شرکت در کلاس های عملی الزامی می باشد

برنامه کلاسی هفته اول نیمسال دوم 97-96

کلاس های آقای باقری روزدوشنبه 23/11/96 تشکیل نمیشود

برنامه کلاسی هفته دوم نیمسال دوم 97-96


برنامه اصلاحی(14/12/96) نیمسال دوم97-96 رشته حقوق


آن دسته ازدانشجویانی که درس کارتحقیقی 1و2 را اخذ نموده اند  روز پنجشنبه 96/12/10 در دانشگاه حضور داشته باشند.عدم حضور دانشجو به منزله غیبت محسوب شده ودرس حذف میشود

جابجایی کلاس آیین دادرسی مدنی1و3 از تاریخ17/12/96 به 13/2/97 با استاد الماسی


تشکیل کلاس حقوق محیط زیست درتاریخ 20/1/96 ساعت 11-8


تشکیل کلاس جزای اختصاصی2درتاریخ 17/2/97 ساعت 14-8

تشکیل کلاس مقدمه علم حقوق درتاریخ30/1/97 ساعت 30/14-30/11

امتحان میان ترم فضای مجازی ساعت 11،حقوق رسانه ساعت 10 وحقوق جزای عمومی 2ساعت 5/8مورخه 24/2/97از کل کتاب

امتحان میان ترم پزشکی قانونی ساعت 5/8به صورت عملی وتئوری (آزمون کتبی تستی و تشریحی)،حقوق هوایی ساعت 10،ادله اثبات دعوی ساعت11 مورخه 17/2/97از کل کتاب

امتحان میان ترم حقوق جزای عمومی 3ساعت 5/8،جرم شناسی ساعت 10مورخه 31/2/97از کل کتاب

امتحان میان ترم حقوق جزای اختصاصی 3مورخه 10/2/97ساعت 5/8از کل کتاب

میان ترم مقدمه علم حقوق و حقوق اداری 1مورخه 27/2ساعت 5/11به صورت شفاهی

تشکیل نشدن کلاس اندیشه1و2 روز پنجشنبه 6/2/97 بااستاد صفاری

میان ترم ارزشهای دفاع مقدس،ازفصل اول تا اخرفصل نهم(صفحه120)اخرین جلسه کتاب
میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی از صفحه 1تا175اخرین جلسه کلاس

میان ترم اندیشه سیاسی امام از صفحه 1تا 110اخرین جلسه کلاس


میان ترم فارسی عمومی 25/2ساعت 9از100صفحه اول

 تشکیل نشدن کلاس های آقای ابراهیمی روز پنجشنبه97/2/13 (مدنی7و8)

میان ترم زبان عمومی 25/2ساعت5/11از 1-6


دانشجویانی که دروس حقوق مدنی 8وحقوق مدنی 3را اخذ نموده اند جهت اطلاع از زمان کنفرانس خود با برنامه ریزی(داخلی 205و245)یا با شماره استاد 09124758117تماس حاصل نمایند تا باامادگی در کلاس حقوق مدنی 8مورخه 20/2وحقوق مدنی3مورخه27/2حضور داشته باشند.

میان ترم کارآفرینی تاریخ25/2/97 ساعت30/11 کل کتاب

تشکیل کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی ساعت 11-8وآیین دادرسی مدنی3ساعت30/11 روز
پنج شنبه 20/2/97 بااستاد الماسی

جابجایی کلاس آیین دادرسی کیفری2 از تاریخ20/2/97 به 27/2/97 همان ساعت بااستاد موحدی

میان ترم جزای عمومی1 تاریخ24/2/97 ساعت30/8 ازنصف کتاب

میان ترم دانش خانواده 97/2/25 ساعت11/30

کلاس های آقای باقری روز پنجشنبه 27/2/97 تشکیل نمیشود

کلاس اقای الماسی دروس ایین دادرسی مدنی 3مورخه 27/2/97تشکیل نمی شود 
 میان ترم ایین دادرسی 1و3درتاریخ 3/3ساعات کلاس


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما