كوچك يا بزرگ كردن بخش :.حقوق
 ایمیل مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر باقریalirezabagheri2255@yahoo.com

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96-95 رشته حقوق

برنامه دروس عمومی نیمسال دوم96-95

تشکیل نشدن کلاسهای مدنی2و3 درتاریخ 14/11/95بااستاد الماسی
جابجایی کلاس زبان عمومی از بعدا زظهر به صبح همان روز
حذف کلاس های مقدمه علم حقوق وحقوق اساسی به علت آمارکم
 حذف کلاس های متون فقه1 وقواعد فقه1 درتاریخ16/12و18/2
حذف کلاس قواعد فقه2 درتاریخ25/2/--
حذف کلاس جزای عمومی2 درتاریخ19/2/
تشکیل کلاس حقوق بشر درتاریخ2/12/--21/1/--و11/2ساعت11-8
تشکیل کلاس حقوق کار  درتاریخ23/12/-و4/2/ساعت30 /14-30/11و  25/2/ساعت11-8
تشکیل نشدن کلاس جزای اختصاصی 2و3 درتاریخ26/11/(جلسه جبرانی متعاقبا اعلام خواهدشد)
حذف کلاس های اصول فقه2 ومتون فقه 2به علت آمار کم
جا به جائی کلاس اندیشه سیاسی امام (برادران) روز پنج شنبه هااز صبح به بعدازظهر

تشکیل نشدن کلاس های آقای ابراهیمی درتاریخ 5/12/96(متون حقوقی1ومدنی6)
تشکیل نشدن کلاس حقوق بین الملل عمومی1درتاریخ9/12/95بادکترباقری

برنامه اصلاحی نیمسال دوم 96-95رشته حقوق(اصلاحی95/12/8)(دانلود کنید)
تشکیل کلاس عربی درتاریخ 21/1/96ساعت 11-8
تشکیل کلاس حقوق ثبت درتاریخ 17/1/96ساعت 30/14-30/11

تشکیل کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی3تاریخ 4/2/96ساعت 11-8

تشکیل کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی2تاریخ4/2/96ساعت14-11


تشکیل نشدن کلاس اندیشه1 درتاریخ17/1/96

میان ترم حقوق مدنی 7و8مورخه 6/2/96ساعت 11-8(تستی) حقوق مدنی 7 تا صفحه 150و حقوق مدنی 8کل کتاب

کلاس جبرانی حقوق بین المللی 2 25/2/96ساعت 5/11-5/2

حذف کلاس جزای عمومی3درتاریخ12/2/96

جابجایی کلاس جزای اختصاصی1 درتاریخ12/2/96 ازبعدازظهربه صبح

میان ترم مدنی7و8 تاریخ 96/2/6ساعت8

میان ترم مدنی4تاریخ96/2/13ساعت8

جرم شناسی 96/2/20ساعت8 تا ص120بصورت تشریحی

پزشکی قانونی 96/2/27ساعت 8بصورت تستی وتشریحی
---------------------------------------------------
میان ترم درس های خانم عنایتی از کل کتاب
میان ترم جزای عمومی1تاریخ2/19 ساعت8/30
جزای عمومی دو2/19 ساعت 10
جزای اختصاصی یک 2/12 ساعت8/30
جزای اختصاصی دو2/26 ساعت8/30
جزای اخصاصی سه تاریخ2/26 ساعت10
جزای عمومی سه 2/12 ساعت 9
-----------------------------------------------------------------
میان ترم مبانی جامعه شناسی تاریخ 2/20/فصول1و3و5و7و11و14و15ساعت9/30

میان ترم تاریخ فرهنگ وتمدن تاص175 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم  اندیشه سیاسی امام(ره)تاص110 آخرین جلسه هرکلاس
میان ترم فارسی عمومی تاص120تاریخ96/2/13ساعت9
--------------------------------------------------------
کلاس جبرانی ایین دادرسی 2و3مورخه 4/2/96تشکیل نمی شود
 جابجایی کلاس های جبرانی آیین دادرسی مدنی2و3  باخانم بهمنی  از4/2/96/به 11/2/96

تحلیل و تحقیق ماده 495،496،497قانون مجازات اسلامی  ، برای دروس عملی پزشکی قانونی روز امتحان 27/2/96آورده شود 

   میان ترم زبان عمومی 20/2/96تا پایان درس 6ساعت 5/8

تشکیل نشدن کلاس حقوق تجارت4 درتاریخ11/2/96بااستاد باقری

میان ترم مدنی1 تاریخ 27/2/96 ساعت 11-8 کل کتاب

میان ترم حقوق ثبت 28/2/96ساعت 30/11

امتحان میان ترم آشنایی با دفاع مقدس 20/2/96ساعت 5/9از 6فصل اول


آخرین مهلت تحویل کار تحقیقی 1و2 تاریخ 26/2/96


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما