باسلام و عرض تبریک بمناسبت هفته مبارک بسیج .در چهارمین روز از هفته مبارک بسیج پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه پیام نور مرکزبویین زهرا با حضور جناب سرهنگ ملک محمدی فرماندهی سپاه ناجیه بویین زهرا و احمد لامعی فرمانده حوزه بسیج ادارات بویین زهرا و جناب آقای دکتر گلمهر ریاست محترم دانشگاه پیام نور مرکزبویین زهر ا در ساختمان اداری دانشگاه افتتاح واقای عبدالله غلامی بعنوان مسئول بسیج کارکنان پیام نور بویین زهرا معرفی شدند